Informatie visziektes

Stress schaadt het immuunsysteem en verzwakt het weerstandsvermogen en is derhalve – net als bij de mens – een van de hoofdoorzaken voor het ziek worden van de vissen. Stress wordt veroorzaakt door zeer verschillende factoren. Tot de meest voorkomende horen verzorgingsfouten (te veel, te weinig of verkeerde maatregelen), een niet-harmoniserend (vis)bestand evenals een te hoge bezettingsgraad, sterk wisselende temperaturen, overvoedering en daarmee gepaard gaande organische belasting en een groot kiempercentage in het water. Vaak breken dan ziekten uit, waarvan de verwekkers al ongemerkt in de bak aanwezig waren (o.a. zgn. zwakteparasieten).
Andere belangrijke stressfactoren zijn eenzijdige of ongeschikte voeding, angst door het vangen, vaak werken in het aquarium, transport, giftige stoffen in het water en ongeschikte voedingsstoffen voor de planten.

Hoe ontstaat stress in het aquarium? 
• Overzetten en transport
• Temperatuurschommelingen
• Angst bij de vissen, b.v. door het samenhouden van vissen die niet bij elkaar passen of door strijd om de macht
• Vaak werken in het aquarium, b.v. steeds veranderen van de decoratie
• Aquariums zonder schuilplaatsen en mogelijkheden zich terug te trekken
• Te sterke beweging van het water
• Ongeschikte waterwaarden
• Ondeskundig gebruik van chemische middelen (b.v. ongeschikte bemesting, een foutief gebruik van medicamenten)
• Slechte hygiënische omstandigheden, b.v. door ontbrekende of foutieve verzorging
• Overvoedering resp. foutief of ontbrekend voedsel door het voederen van minderwaardig voeder
• Overbezetting Voorkomen van stress = preventie van ziekten

Aquariameubels1.jpg


Helaas kunnen de vissen ook onder de beste leefomstandigheden altijd weer ziek worden. Het gaat erom deze ziekten te herkennen, op de juiste manier te plaatsen en te behandelen. Daartoe is enige fundamentele kennis omtrent de meest voorkomende visziekten noodzakelijk.
Om de gezondheidstoestand van de vissen op betrouwbare wijze te kunnen beoordelen, moet elke dag bij het voederen op ziektesymptomen en ongewoon gedrag worden gelet. Mocht zich ook maar een vis afzonderen of op een andere manier opvallen, dan is uiterste waakzaamheid geboden.
In het algemeen kun je – al naar gelang hun optreden – onderscheid maken tussen uit wendige en inwendige ziekten.
Uitwendige ziekten vertonen zich vooral op de vinnen, de huid en de kieuwen. Ze kunnen meestal vroegtijdig herkend en derhalve tijdig behandeld worden.
Inwendige ziekten zijn niet zo gemakkelijk te herkennen. Als je goed observeert, vertonen de vissen echter bij alle ziekten atypisch gedrag. Daartoe behoort b.v. geen eetlust hebben, opvallend zwemgedrag, apathie en kleurverandering (met name een donkere verkleuring).
De wat attentere aquariaan kan dus ook bij inwendige ziekten snel merken, dat er iets niet klopt.

Door de vissen regelmatig en nauwgezet te bekijken, kunnen veel ziekten al in een vroeg stadium worden herkend. De aangetaste vissen zijn nog niet te veel verzwakt en de kans is groot, dat gezonde vissen helemaal niet aangestoken worden.
De juiste diagnose is voorwaarde voor een succesvolle behandeling. Door de op bepaalde ziekten op maat afgestemde sera diergeneesmiddelen wordt onnodige belasting van de vissen en van het aquarium voorkomen.
Een algemeen principe geldt bij alle ziekten: snel (be)handelen verhoogt het uitzicht op genezing aanzienlijk. Dat geldt in het bijzonder voor zeer besmettelijke ziekten.
Op de volgende pagina's wordt u door voorbeeldfoto's en symptoombeschrijvingen diagnosehulp aan de hand gedaan. Neem rustig de tijd en lees de passages over alle in aanmerking komende ziekteoorzaken evenals de algemene, nuttige aanwijzingen aan het eind van deze infobrochure. Sommige ziektebeelden lijken op het eerste gezicht sterk op elkaar. Een overhaaste en daarmee misschien verkeerde diagnose kan tot een behandeling leiden die verstrekkende gevolgen kan hebben. Neem in geval van twijfel contact op met een gespecialiseerde dierenarts.

De inhoud van onze informatie pagina werd met alle gepaste zorgvuldigheid en volgens de huidige stand van de wetenschappelijke kennis door een team van experts samengesteld. Toch kan onze informatie pagina ten hoogste een overzicht over de meest voorkomende visziekten en hun oorzaken geven. Zeldzame ziekten of ziekten die niet of in elk geval niet zonder hulp van een dierenarts te behandelen zijn (b.v. kankerzweren, zenuwaandoeningen en genetische misvormingen), worden hier niet beschreven. 

Let erop, dat de chemische en biologische omstandigheden in de verschillende aquariums zeer sterk van elkaar af kunnen wijken. Daarom is het niet mogelijk, de exacte reactie in elk afzonderlijk aquarium en voor elke diersoort exact te voorspellen. Dat geldt met name, wanneer door water, organische belasting of door eerdere behandelingen chemische substanties zijn ingebracht, die tot onvoorziene wisselwerkingen met de diergeneesmiddelen zouden kunnen leiden.
Een algemene garantie en aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, materiële schade of financieel nadeel is voor op de informatie pagina opgenomen behandelingsvoorstellen derhalve van de zijde van G&D Koi en Aquaria uitgesloten.

Enkele problemen zijn niet gemakkelijk op te lossen. Beginners – maar ook ervaren aquarianen – moeten niet bang zijn, om bij hun speciaalzaak, kweker of dierenarts om raad te vragen.

© 2009 - 2024 G&D Aquaria | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel